Studio-P 2017 rok. Wszelkie prawa zastrzeżone.

logo Studio-P

Studio-P

Firma istnieje od kilkunastu lat. W tym czasie zdobyliśmy wiele doświadczeń w produkcji filmowej, zarówno okolicznościowej jak i telewizyjnej. Efektem tego jest szereg realizacji materiałów promocyjnych jak i reportaży.

 

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich podmiotów, zarówno biznesowych, samorządowych jak i do indywidualnych klientów chcących zaprezentować swoje treści za pomocą obrazu filmowego lub fotografii.

 

Gwarantujemy zawsze całkowite zaangażowanie w tworzone dzieło, aby zadowolenie naszych Klientów było jak największe. Ostateczny kształt uzgadniamy zawsze z Klientem tak, aby miał on możliwość współtworzenia efektu końcowego.

 

Realizujemy filmy rekla­mowe, pro­mo­cyjne, szko­le­niowe, edu­ka­cyjne, okolicznościowe oraz spoty tele­wi­zyjne i bil­bordy sponsorskie, reportaże, programy telewizyjne i filmy dokumentalne.

 

Nagrody i wyróżnienia

 

Nasze produkcje wzięły udział w konkursach:

 

- I miejsce w konkursie Gminy Złotów na spot zapowiadający XX Euro Eco Meeting w 2014 roku;

 

- I miejsce w konkursie fotograficznym "Lubię Złotów" o nagrodę Burmistrza Miasta Złotowa w 2015 roku;

 

- I miejsce w konkursie na spot promujący przekazywanie 1% podatku na rzecz Fundacji Złotowianka w 2017 roku.

Klauzula informacyjna.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studio-P Piotr Chamczyk zwany dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

- imię i nazwisko

- adres

- nr telefonu

- adres e-mail

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Piotr Chamczyk, e-mail: piotrchamczyk@wp.pl,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji usługi oraz przesyłania oferty handlowej w odpowiedzi na zapytania i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

5. posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty realizacji usługi będącej przedmiotem umowy.